Logo Framtidens språk

<p> Programmering är framtidens språk och något som alla, oavsett kön, ålder eller intresse ska ha möjlighet att lära sig tidigt i skolan. </p>

NTI Gymnasiet IT-Gymnasiet
Icon

Framtidens Språk är ett ideellt initiativ som drivs av ett råd med medlemmar från skolvärlden, näringslivet och IT-branschen.

Vi arbetar gemensamt och var för sig med att långsiktigt uppmärksamma programmering som framtidens språk i skolan, politiken och hos gemene hen. Tillsammans brinner vi för att göra programmering mer tillgängligt för alla, framförallt i Sveriges grundskola.

Läs mer om initiativet